Het verhaal

Begin juni dit jaar werden wij, twee bewoners van de wijk Rembrandtkwartier in Rijswijk, geconfronteerd met het bericht dat de gemeente 36 bomen wil rooien in onze wijk. Voor de bouw van een nieuwe school werden eerder al enkele prachtige oude platanen verwijderd. Nu was het de bedoeling dat ook de aangrenzende straten werden aangepakt om zo het verkeer meer ruimte te geven.

Volgens ons is er iets mis met hoe er in Nederland gebouwd wordt: er wordt gewerkt vanuit het idee dat elke bouwkavel strak, vlak en kaal is en dat de enige grens die van de verbeelding van de architect is. In de praktijk staat `het landschap’ vaak in de weg. Maar sloten kunnen worden gedempt, meren ingepolderd en bossen gerooid. Wij vinden dat er meer respect moet zijn voor het landschap zoals dat bestaat. Je haalt toch ook geen berg weg omdat die in de weg staat? Zo zou je ook geen 30 jaar oude boom moeten kappen omdat het zo uitkomt voor het ontwerp.

In dezelfde maand zijn wij gestart met een petitie onder de bewoners van de wijk. We kregen een overweldigend aantal ondertekeningen en reacties van mensen die het met ons eens waren. Als gevolg daarvan hebben we een maand later ook bezwaar aangetekend bij de gemeente tegen de kapvergunningen voor de 36 bomen. Wij hopen zo te bereiken dat de gemeente haar plannen heroverweegt en serieus nadenkt over behoud van onze bomen.